Cursus 2018

In het voorjaar van 2018 organiseert de
Academie Muziek & Theologie (AMT)
een boeiende cursus voor muzikanten die in hun kerk of gemeente werkzaam zijn.
We hebben gekozen voor een aantal uiteenlopende onderwerpen.
Deze cursus is namelijk een kennismakingscursus die onderdeel uitmaakt van een grotere cursus in ontwikkeling. 

 • Wanneer en waar? 

De cursus vindt plaats op de volgende zaterdagen: 

 • zaterdag 3 februari (10.00 – 16.00 uur) 
 • zaterdag 17 maart (10.00 – 16.00 uur) 
 • zaterdag 14 april (10.00 – 16.00 uur) 

Plaats: Gebouw De Ark, Duivenkamp 844, 3607 WG Maarssenbroek   

 • Voor wie? 

De cursus is bedoeld voor muzikanten (en zangleiders) die hun instrument redelijk tot goed bespelen, kennis en ervaring hebben op dit terrein en leiding (kunnen of willen) geven aan de muzikale activiteiten in hun kerk of gemeente. Ook muzikale theologen zijn welkom.  

Omdat de cursus een ontmoetingsplaats wil zijn van cursisten met uiteenlopende kerkelijke achtergrond en het aanbod breed is wordt van de deelnemers een open houding verwacht.

 • Opgave en kosten 

Je kunt je via deze website opgeven. 

De kosten bedragen in totaal € 165,-.  Dit is inclusief materiaal, koffie, thee en een lunch.

 • Wat is de inhoud van de cursus? 

Zaterdag 3 februari 

 • Bart Visser    Basics 

In het morgenprogramma laat Bart Visser de deelnemers – in vogelvlucht – kennismaken met de ‘basics’ van wat er muzikaal en liturgisch gebeurt in een eredienst of samenkomst. De theologie van ‘Worship’ komt aan bod, de plaats van de liturgie/eredienst in de bijbel, diverse (protestantse) liturgische tradities en hedendaagse trends daarin (‘blended worship’ of ‘mixed economy’).  

Tijdens de ‘clinic’ ga je zelf aan de slag met een klein onderdeel uit dit geheel.  

Bart Visser studeerde piano aan het conservatorium in Zwolle en theologie aan de VU in Amsterdam. Hij werkt als pianist en arrangeur mee aan projecten van Opwekking, Sela en Het Boekencentrum. 

Hij was eindredacteur van de muziekbundel Hemelhoog en adviseert en coacht predikanten, liturgiecommissies en muziekteams over liturgievernieuwing en het begeleiden van de samenzang. 

Bart vindt het prachtig om na te denken over de relatie tussen muziek en theologie en dit praktisch uit te werken.

Frank den Bakker  –  Arrangeren 

’s Middags is het woord aan Frank den Bakker. Als je met meerdere mensen samenspeelt is het onvermijdelijk dat je afspraken maakt. Die afspraken kun je in een schema zetten, maar je kunt natuurlijk ook partijen uitschrijven.  

Frank zal in het kort de theorie van het arrangeren en arrangeerstrategieën behandelen. Aan bod komt ook het ‘vormoverzicht’, een manier om alles overzichtelijk en schematisch te noteren. Ook als je niet goed bent met arrangeren/componeren kan dit geweldig helpen om te zorgen dat samenspel mooi gaat klinken. Er wordt geoefend met hoe je dat kunt doen.

Frank den Bakker is musicus en komt uit een muzikaal gezin in Delft. Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag: orgel (Docerend en Uitvoerend musicus), piano (DM), improvisatie en continuo, kerkmuziek en schoolmuziek.  

Tijdens zijn studie kwam hij steeds meer in contact met eigentijdse muziek, vooral op gospelgebied. Zo werd hij enorm geïnspireerd door Keith Green die veel liederen schreef met een Bijbelse inhoud. Zodoende ging Frank zijn muzikale gebied vergroten naar de lichte muziek en ging hij zelf ook liederen schrijven en bewerken. In diverse bundels staan liederen en bewerkingen van hem.  

Door zijn contact met Kees van Setten kwam hij in aanraking met wat nu Eredienst Creatief heet en helpt hij met het opzetten van de cursus Muziek en Theologie. 

Hij is werkzaam als dirigent,  pianist,  arrangeur,  componist, organist en privé-docent. 


Zaterdag 17 maart 

 • Rob Buis  –  Samenspelen in een muziekgroep/band  

Het morgenprogramma gaat over het samenspelen in een muziekgroep of band. Deze sessie wordt verzorgd door Rob Buis. Wat komt er allemaal kijken bij samenspel en wat zijn de voorwaarden waaronder dit goed gaat klinken? 

Rob Buis

Rob Buis studeerde in 2003 af aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Rob was toetsenist bij o.a. de theatertour Dewi & the spirit of joy, Stonewashed en Linda Wagenmakers. 
Als arrangeur werkte hij mee aan de televisie programma’s X-factor en Korenslag. Op dit moment is Rob vooral bezig met produceren. Hij produceerde albums van o.a. Sharon Kips, Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda, LEV en Joke Buis. 

 

 • Hanna Rijken  –  The Anglican way: liederen uit de Engelse kerk 

In de middag staat de module hymnologie centraal en in het bijzonder dat wat de kerk in Engeland ons aan liederenschat te bieden heeft. Wat dat betreft is de Engelse traditie rijk en wie kent niet een van die prachtige Engelse hymnen die ook in het Nederlands vertaald zijn? Bijzonder is de wijze waarop men in de Anglicaanse kerk de psalmen zingt: ‘The Anglicant Chant’ – onberijmde psalmen (dus de hele bijbeltekst) op akkoord-formules. Hanna Rijken laat je kennismaken met diverse soorten liederen uit deze traditie. Dat wordt zingen! 

Het aardige van de Anglicaanse traditie is dat men open staat voor allerlei verschillende liedculturen. Het BBC-programma Songs of Praise is daar een voorbeeld van.  

Hanna Rijken

Hanna Rijken is theoloog en musicus. Zij studeerde theologie aan de Universiteiten van Utrecht, Tilburg en Amsterdam. Daarnaast studeerde zij koordirectie, kerkmuziek en dwarsfluit (traverso) aan het conservatorium van Amsterdam. In december 2017 is zij gepromoveerd op ‘My Soul Doth Magnify’. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Dutch Context. 

Hanna was redactielid van het nieuwe Liedboek. Zij is oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble (PThU) en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht. Bijzonder is haar initiatief ‘Choral Evensong & Pub’ op donderdagavond in de Utrechtse kerken.   

Zie verder haar website: www.hannarijken.nl

 

Zaterdag 14 april 

 • Kees van Setten  –  Liedcultureneen oerwoud aan liederen? 

We beginnen deze dag met – ook weer in vogelvlucht – aandacht voor de verschillende soorten liedculturen die er zijn. In Nederlands zijn we er ons inmiddels van bewust dat er in kerken gemeenten verschillende soorten (genres) liederen en liedbundels zijn en dat we die nogal uiteenlopend waarderen. We zetten dat eens op een rijtje en kijken naar de ‘kwaliteit’ (de sterke kanten) van deze liedculturen. Daarnaast: welke stijlen en vormen zijn er allemaal en hoe kun je die inzetten in de eredienst of samenkomst? Waarom doet het ene (soort) lied je wat en het andere niet? 

In de clinic verdiep je je hierin per groep door middel van een specifieke opdracht.

Kees van Setten is een van de initiatiefnemers van de AMT.  Kees van Setten studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht en is al vele jaren op diverse terreinen werkzaam in het Voortgezet Onderwijs. 

Daarnaast heeft hij zich zijn hele leven met muziek beziggehouden – aanvankelijk met het orgel, later met de piano als instrument. Vooral het gebruik  en de mogelijkheden van de muziek in de liturgie boeiden hem dermate dat hij daarover artikelen ging schrijven. Met zijn ensemble New Wine gaf hij in de jaren ’80 en ’90 veel concerten in en buiten Nederland. 

Kees is betrokken geweest bij het ontstaan van diverse liedbundels, zoals de Evangelische Liedbundel en het Nieuwe Liedboek van de PKN. Hij is tevens een van de initiatiefnemers van de EredienstCreatief (www.eredienstcreatief.nldie zich bezighoudt met vernieuwingen op dit terrein.  Als componist heeft hij o.a. meegewerkt aan het Psalmen voor Nu project. 

Kees geeft al jaren workshops over de creatieve omgang met muziek in de kerk.

 

 • Antoine Houben  –  Liturgicum Practicum 

Het laatste onderdeel van deze cursus is gewijd aan wat we nu eigenlijk doen als we samenkomen. Sommigen noemen dat ‘liturgie’, anderen ‘samenkomst’ of ‘eredienst’. 

Welke modellen en structuren zijn er? Waarom is structuur nodig en hoe verhoudt zich dit tot de muzikale stijl?  Aan bod komen ook het narratieve (verhalende) element in de dienst en een begrip als ‘flow’.  

Tijdens de praktijkopdracht werken de deelnemers aan een stukje liturgie en hoe muziek en andere elementen kunnen worden ingezet. 

Antoine Houben is lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Oegstgeest. In het dagelijks leven werkt hij als IT-projectmanager, en muziek is sinds zijn tienerjaren een serieuze hobby. In zijn gemeente is hij al geruime tijd actief in het begeleiden van de samenzang als pianist, zowel solo als in een band.
Als ouderling kerkdiensten heeft hij in zijn gemeente 4 jaar lang intensief en in goed overleg met de predikant gewerkt aan vieringen waarmee recht werd gedaan aan de veelkleurigheid (zowel qua muzikale voorkeuren als qua spiritualiteit) van de gemeente, terwijl de diensten tegelijkertijd samenbindend bleven werken over de diverse persoonlijke voorkeuren heen. Uit deze ervaring in de liturgische praktijk wil hij graag delen met anderen, om hen inzichten en ideeën aan te reiken waarmee zij in hun eigen gemeente verder aan de slag kunnen.