De stuurgroep

Kees van Setten

Kees van Setten studeerde af in de theologie aan de Universiteit van Utrecht met als hoofdvak Nieuwe Testament. Hij is al vele jaren op diverse terreinen werkzaam in het Voortgezet Onderwijs.

Daarnaast heeft hij zich zijn hele leven met muziek beziggehouden – aanvankelijk met het orgel, later met de piano als instrument.
Vooral het gebruik van de muziek en haar mogelijkheden in de liturgie boeiden hem dermate dat hij daarover een hoeveelheid artikelen schreef. Met zijn ensemble New Wine gaf hij in de jaren ’80 en ’90 veel concerten, vooral in Oost- en Zuidoost Europa voor een joods publiek.

Kees is betrokken geweest bij het ontstaan van diverse liedbundels, zoals de Evangelische Liedbundel en het Nieuwe Liedboek van de PKN. Hij is bestuurslid van de Stichting EredienstCreatief die zich bezighoudt met vernieuwingen op dit terrein.  Als componist heeft hij o.a. meegewerkt aan het Psalmen voor Nu project.

Kees geeft al jaren lezingen en (vooral praktische) workshops over muziek in de kerk. De muzikale en creatieve uitvoering van liederen, het gebruik van diverse en uiteenlopende liedculturen (‘blended worship’) en de narratieve omgang daarmee in de liturgie vormen terugkerende thema’s.

Hierbij vinden de theologie en de muziek elkaar. Het blijkt dat ze elkaar nodig hebben, meer nog: ze verrijken elkaar.

Motivatie

‘Al jaren spelen we als muzikale vrienden met het idee om een opleiding voor musici in de kerk te starten. Deze zou, naast bestaande kerkmuzikale opleidingen, in het bijzonder bestemd zijn voor muzikanten die in/met groepen (bands) werken. We denken dat er door allerlei nieuwe ontwikkelingen training en verdieping nodig is.  Tevens zou deze opleiding aandacht moeten besteden aan zowel muzikale als theologische elementen. De muzikant is immers een dienaar van het geloof en de gemeenschap en moet niet alleen weten wat hij doet maar ook waarom.
Mijn eigen diepste motivatie is dat ik reeds vroeg in mijn leven onder de indruk kwam van wat de muziek en het lied kunnen betekenen. Dat begon destijds bij Bach’s Die Kunst der Fuge, maar heeft zich verspreid in allerlei richtingen en stijlen. Ik denk dat de muziek en het gezamenlijk gezongen lied een van de krachtigste wapens is van de kerk door de eeuwen heen’


Frank den Bakker

Frank den Bakker in Delft. Bij Frank thuis werd er veel muziek gemaakt  en hij begon zijn muzikale loopbaan toen hij elf jaar was bij Jeanne Alblas en Piet van Amstel. Daarna studeerde hij 10 jaar aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag: orgel (Docerend en Uitvoerend musicus), piano (DM), improvisatie en continuo, kerkmuziek en schoolmuziek.

Tijdens zijn studie kwam hij steeds meer in contact met eigentijdse muziek, vooral op gospelgebied. Zo werd hij enorm geïnspireerd door Keith Green die veel liederen schreef met bijbelse inhoud. Zodoende ging Frank zijn muzikale gebied vergroten naar de lichte muziek en ging hij zelf ook liederen schrijven en bewerken. In diverse bundels staan liederen en bewerkingen van hem.

Door zijn contact met Kees van Setten kwam hij in aanraking met wat nu Eredienst Creatief heet en helpt hij met het opzetten van de cursus Muziek enTheologie.
Hij werkt nu als dirigent,  pianist,  arrangeur,  componist, organist en privé-docent.

Waarom is de Academie-MT zo van belang?

‘Ik kom door mijn werk als kerkmusicus in vele kerken en maak vaak mee dat men niet goed raad weet met de diversiteit van liederen en stijlen die vaak in een dienst voorkomen. Alleen al door het nieuwe liedboek is de muzikale inhoud van liederen enorm verbreed en er zijn nog veel meer vormen en stijlen die men wil gebruiken in de kerk. Om hier goed mee om te gaan zodat het geheel de gemeente van God echt kan dienen is training en onderwijs nodig die muziek met de geloofsinhoud recht doen!’


Antoine Houben

Antoine Houben (1959, Venlo) is van Rooms-Katholieke komaf, maar inmiddels al zo’n 25 jaar lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Oegstgeest. In het dagelijks leven werkt hij als IT-projectmanager, en muziek is sinds zijn tienerjaren een serieuze hobby. In zijn gemeente is hij al geruime tijd actief in het begeleiden van de samenzang als pianist, zowel solo als in de band (en in dat laatste geval speelt hij soms ook bas). Daarnaast zat hij geregeld aan de knoppen van de geluidsinstallatie als anderen speelden of bediende hij de beamer. Door de jaren heen is hij doordrongen geraakt van het besef dat ook deze praktische taken een geestelijke bediening zijn met een grote impact op de samenzang van de gemeente.

Als ouderling kerkdiensten heeft hij in zijn gemeente 4 jaar lang intensief en in goed overleg met de predikant gewerkt aan vieringen waarmee recht werd gedaan aan de veelkleurigheid (zowel qua muzikale voorkeuren als qua spiritualiteit) van de gemeente, terwijl de diensten tegelijkertijd samenbindend bleven werken over de diverse persoonlijke voorkeuren heen. Uit deze ervaring in de liturgische praktijk wil hij graag delen met anderen, om hen inzichten en ideeën aan te reiken waarmee zij in hun eigen gemeente verder aan de slag kunnen.

Antoine schrijft ook zelf liederen, waarvan sommigen hun weg in de samenzang van de gemeente hebben gevonden.
Neem eens een kijkje op www.antoinehouben.nl.

Marc Volgers

Van jongs af aan krijgt Marc (1976) twee dingen mee die bepalend zijn geweest in zijn leven: geloof en muziek. Na een aantal wilde jaren als hardrocker, waarin hij met zijn band regelmatig optrad, kwam hij tot geloof. Naast een baan als programmeur heeft hij een studie theologie gevolgd aan de CHE/ETF.

Marc is lid van een evangelische gemeente in ‘s-Hertogenbosch waar hij elektrisch gitaar speelt en coördinator podiumbedieningen is. In deze taak komt de passie voor geloof en muziek samen. Ook schrijft hij regelmatig over deze thema’s op zijn blog Gloria en Kyrie. Marc heeft een verlangen naar meer balans in de muziek in de evangelische eredienst, waar hij de Psalmen en liederen over de moeilijke kanten van het leven vaker zou willen horen.  Met de Academie voor Muziek en Theologie wil hij een positieve bijdrage leveren aan muziek in de kerk.

Weeklagen is meer dan een manier om emoties te uiten. Het is een van de vruchten van een geestelijk leven dat zich verdiept, dat zich zonder schaamte of pretentie bloot durft te geven voor God.

Pete Greig